บริษัท เอ.วี. คาร์ท็อน จำกัด ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535
เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านกล่องกระดาษลูกฟูก