กล่องกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

กล่องกระดาษลูกฟูกความหนามาตรฐาน

ตัวอย่างกล่อง

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

กล่องกระดาษลูกฟูกขนาดหนา สำหรับสินค้าที่ต้องการความแข็งแรง